Tečaj formiranja enteralnih anastomoza (manuelno i staplerski) u KBC Osijek

Udruga dječjih kirurga i neonatologa Slavonije i Baranje, Klinika za kirurgiju KBC Osijek i Medicinski fakultetu Osijeku 28. i 29. listopada 2024 organiziraju V. tečaj formiranja enteralnih anastomoza (manuelnih i staplerskih).

Sve zainteresirane pozivamo da se prijave na ovaj tečaj koji je namijenjen specijalizantima i specijalistima opće, abdominalne i dječje kirurgije.

Share this post