Naslovnica2022-02-21T22:18:07+01:00

Stipendija HDDK 2024

Stipendija HDDK 2024 Poštovani članovi HDDK, laureati natječaja za financiranje edukacije Hrvatskog društva za dječju kirurgiju i Erste Banke Hrvatska u 2024. godini "Stipendija HDDK" su: [...]

DJEČJA KIRURGIJA – dostignuća i vizije

Dječja kirurgija, kao zaseban medicinski entitet, nije se nigdje u svijetu, pa ni u Europi razvijala na isti način. Večinom je bila vezana uz neku drugu kiruršku struku kao na primjer ortopediju ili kardiokirurgiju, a sasvim je izuzetno razvijana kao samostalna i cjelovita struka.
Sadašnja Klinika za dječju kirurgiju osnovana je kao samostalan i cjelovit Odjel za dječju kirurgiju dekretom Ministarstva zdravlja i pred 45 godina uključena je u Zavod za majku i djete sadanašnju Kliniku za dječje bolesti.

Dječju kirurgiju osnovali su opći kirurzi, na čelu sa dr. Brankom Poljuganom, a prvu edukaciju iz dječje kirurgije dobili su na Dječjoj kirurškoj klinici u Zurichu za novorođenačku i dojenačku kirurgiju, dok su plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju usavršavali na Klinici za plastičnu kirurgiju u Edinbourghu. Nastavši tako na predlošku spomenutih klinika, sa svega 50 postelja, jasno je da je od početka rad Klinike bio usmjeren prema problemima neonatalne i dojenačke kirurgije i plastično rekonstruktivnim zahvatima (malformacije probavnog sustava, rascjepa usne i nepca, hipospadije, velikih hemangioma, opeklina i drugih kongenitalnih malformacija). Postupno se proširivao operativni repertoar na područje urologije, torako abdominalne kirurgije, traumatologije i solidnih tumora.

Opširnije o povijesti

Članstvo

Postani član Hrvatskog društva za dječju kirurgiju

Kontakt

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nam se obratite

Putni nalozi

Kako bi Vam društvo refundiralo troškove putovanja na naše sastanke trebate učiniti slijedeće:

1. vodstvu društva pravovremeno (tjedan dana pred događaj) potvrditi dolazak
2. ispuniti putni nalog koji ćemo vam uručiti na događaju
3. unutar 15 dana od realizacije puta poslati sačuvane račune (cestarina, početna i završna kilometraža) te izvještaj o putu i podatke o IBAN-u tekućeg računa na adresu Hrvatskog liječničkog zbora.

“Ako ne mislite na budućnost ne možete je ni imati.”

John Galsworthy, britanski književnik

Korisni linkovi

Go to Top